RSS

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Matapelajaran:                     Bahasa Melayu Pendidikan Khas.

Tajuk:                                      Sukukata KVKVK

 Kelas:                          Sri Kasih 2

Tarikh:                          03 September 2011

Masa:                           08.00-09.00 pagi (60 minit)

Bil murid                      6 orang – 2 Hiperaktif
                                                      1 Epilepsi (sawan)
                                                      1 Bermasalah pertuturan
                                                      2 Lembam
                                                      

Bidang pelajaran:               Sukukata terbuka dan tertutup (kvkvk)


Standard Kandungan:      Murid dibimbing untuk:                                                 
                                                  Mengeja, membaca , menulis dan  memahami makna perkataan kvkvk .yang
                                                  dipelajari.


Standard Pembelajaran:      Di akhir pembelajaran ini murid berupaya untuk
    1.      Lisan- Menyebut perkataan kvkvk dengan betul.
    2.      Bacaan - Membaca ayat mudah dengan sebutan dan intonansi yang   betul.
    3.      Tulisan- Menulis kembali perkataan kvkvk dengan betul.

Pengetahuan sedia ada: Murid telah mempelajari dua suku kata  terbuka kvkv .


TEMA
KEBERSIHAN.
TAJUK
Kebersihan Diri
FOKUS  UTAMA
 Standard Kandungan         
5.1 Membaca  dan memahami  perkataan kvkvk dengan betul mengikut konteks         
                                                                                                
Standart Pembelajaran      
5.1.1 Di akhir pembelajaran ini murid berupaya untuk :
Lisan- Menyebut perkataan kvkvk dengan betul.
Bacaan - Membaca ayat mudah dengan sebutan dan intonansi yang betul.
Tulisan- Menulis kembali perkataan kvkvk dengan betul

FOKUS SAMPINGAN


Standart Pembelajaran     
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang Mengandungi dua atau tiga sukukata, ftong, vocal berganding, difgraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran murid dapat:
       I.      Membaca kata nama yang  mengandungi dua atau lebih sukukata terbuka (kvkv) dan tertutup (kvkvk) dalam pelbagai situasi.

     II.       Menyenaraikan kata nama am   kvkvk.

   III.      Membaca ayat mudah.

PENGISIAN KURIKULUM
        I.            Ilmu: Muzik,Pendidikan Moral, Matematik dan Sains
      II.            KBT: Belajar Cara Belajar

SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata Nama Am

MEDIA
Petikan lagu,perisian computer kvkvk, rakaman muzik, kad perkataan dan lembaran kerja.MASA

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM
CATATAN


Set Induksi
(5 minit )
Langkah 1
1.               Set Induksi
-      Murid ditunjukkan gambar-gambar haiwan dari sukukata kvkv dan kvkvk seperti kuda, , babi, tikus, katak, beruk, cicak, badak, gajah.  
        
-          Berbual-bual tentang bunyi binatang dan haiwan kesukaan.

-      Melakonkan bunyi dan pergerakan haiwan.
Ilmu: -Alam Dan
            Manusia

           -Pendidikan
            Moral.

Nilai: Berkasih sayang
Pengajaran
(15 minit)

Langkah 2
1.       Murid membaca senikata lagu.

2.   Murid menyanyi mengikut rentak senikata lagu “Bangun Pagi”dengan bimbingan guru.

3.        Murid diberi penerangan tentang perkataan yang terdapat dalam lagu.  
               gelas            kemas

    mandi      sabun      bilik

4.       Murid menyanyi lagu kebersihan secara beramai-ramai.

5.       Beberapa orang murid menyanyi Lagu Kebersihan secara individu.

6.       Murid menyebut semula perkataan yang dipamerkan guru secara kelas.


Ilmu : Pendidikan
            Moral,

            Pendidikan
            Muzik

Nilai : Bekerjasama

KBT  : Kemahiran
            Berfikir

Lampiran 2


Lampiran 3


Penjanaan idea dan sintisis idea

(15 minit)

Langkah 3
1.       Langkah 3 Murid diberi perisian komputer untuk tujuan pemantapan  kvkvk.

2.       Berpandukan bahan perisian murid mengeja perkataan kvkvk.Ilmu:  Teknologi
            Maklumat
          Perisian IDWAL

Nilai:  Bantu
            membantuLampiran 4

Pengukuhan
(10 minit)

Langkah 4
1.       Murid diberi penerangan tentang
 permainan keretapi.  

2.       Tempoh masa lama pergerakan keretapi berpandukan bilangan nombor yang terdapat pada dadu yang dibaling murid.

3.       Murid akan memilih satu perkataan yang ada di landasan keretapi lalu ditampal di papan hitam

4.       Murid mengulangi semua aktiviti di atas sehingga  semua murid  selesai membuat aktiviti secara bergilir-gilir.

5.       Beberapa orang murid tampil ke hadapan untuk menyebut perkataan yang ditunjuk oleh guru dengan betul.

6.       Murid membaca perkataan yang ditunjuk oleh guru secara kelas.Ilmu : -Pendidikan
             Moral
            -Matematik
            -Sains

Nilai : Bekerjasama


Keretapi dan rel.


dadu
Kad perkataan
Kotak kadPentafsiran
(10 minit)
Murid menyiapkan lembaran kerja.

Lampiran 5

Penutup
(5 minit)

1. Guru membantu murid membuat   kesimpulan apa yang dipelajari.

2.       Nyanyian “ Kalau Rasa Gembira”
3.       Pemberian token .      
                                                                                       

Nilai: Berdikari
KBT:Kemahiran 
berfikir  (Mengumpul dan mengelas)Pemulihan
Murid memadankan gambar dengan perkataan.


Nilai: Berdikari
Lampiran 6


Pengayaan
Berpandukan perisian komputer murid menyelesaikan beberapa soalan kvkvk secara interaktif.                                                                             

(KLIK PADA GAMBAR LEMBARAN UNTUK PAPARAN LEBIH JELAS)0 comments:

Post a Comment

Copyright 2009 ROHAINI BT A. RAHMAN. All rights reserved.
Bread Machine Reviews | watch free movies online by Blogger Templates